Last update on 25 nov 2016

 

Prof. Martin Pall:  How Mobile Phones, WiFi & EMFs Cause Harm 
Prof. Martin Pall

 

 

BioInitiative - A Rationale for a Biologically-based Public Exposure Standard for Electromagnetic Fields (ELF and RF) 

EMF portal med 23000 forskningsrapporter https://www.emf-portal.org/en

EMF journalisten Mona Nilsson - http://www.monanilsson.se/ 

Strålskyddsstiftelsen

FEB - Elöverkänsligas Riksförbund 

Elöverkänsligas förening i Östergötland -  http://www.efost.se

Electromagnetic Health

EM Radiation Research Trust

HET-Projektet ett samarbete mellan Elöverkänsligas Riksförbund och Tandvårdsskadeförbundet.

Reflex studien - Progress Summary

The WEEP Initiative

Norges Miljövernforbund

International Commission for Electromagnetic Safety - ICEMS

Mast-Victims.org - Case history files

EU:s miljödepartement EEA - Radiation risk from everyday devices assessed

Föreningen vågbrytaren och Vågbrytaren Stockholm

The H.E.S.E project - Human Ecological Social Economic 

ARTAC Förbundet för förebyggande cancerforskning

Cancer och Allergifonden Stödjer forskning för att förebygga cancer, astma och allergi

Miljömagasinet - Alternativet i svensk press

Buergerwelle En stor informationskälla om mikrovågsstrålning.

Elöverkänslighet

IT'IS Foundation Hot EMF news

WHO - Internationellt forskningsprojekt om elektromagetiska fält

Arbetslivsinstitutet - 24 frågor och svar om mobiltelefoni och strålning är nerlagd

Microwave News

Miljöcentrum Björn Gillberg

Juristfirman Unité - El och strålskyddsrätt 

Igor Belyaev m.fl. -  Microwaves from UMTS/GSM mobile phones induce long-lasting inhibition of 53BP1/gamma-H2AX DNA repair foci in human lymphocytes.

Olle Johansson, Ph.D. Karolinska Institutet se mer på YouTube - Mobile Phone Radiation: Is it safe or not? Part 1:15

The Associated Bioelectromagnetics Technologists

Lennart Hardell, Professor, Wikipedia om Hardell Ökad cancer risk med mobil och dect,

Dr Harald Blomberg - Hur farlig är mobilen ?

Lloyd Morgan - sammanställning och jämförelse mellan oberoende och industrifinansierad forskning

Lunda Gruppen -  Här dör hjärnceller av mobilstrålning - Aftonbladet

Bertil RR Persson, Fil Dr, Med Dr h.c.; Professor i medicinsk strålningsfysik

Dr Magda Havas